*அருள்மிகு ஸ்ரீ வடபத்திர காளியம்மாள் தேவஸ்தான சக்திவிழா நிகழ்பட காட்சிகள்.. தற்போது இனையதளத்தில்.. *அனைவரும் வருக! அம்பாளின் பேரருளைப் பெறுக!!